Glazurnicy

Wykonywanie pełnego zakresu prac związanych z glazurą i terakotą:


  • skuwanie starej glazury i terakoty
  • wyrównywanie, tynkowanie i przygotowanie podłoża do położenia nowej glazury
  • układanie glazury i terakoty na różnych powierzchniach
  • układanie gresu
  • montaż cokołów
  • wykonywanie otworów w glazurze i terakocie
  • wykonywanie półek, występów, ościeży
  • montaż luster
  • wykonywanie posadzki betonowej

Zadzwoń po najlepszych!