Elektrycy

Montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną w zakresie:


  • układania przewodów
  • montażu rozdzielni
  • instalowania punktów gniazd elektrycznych, siłowych, telewizyjnych, telefonicznych
  • instalowania włączników elektrycznych
  • wymiany bezpieczników
  • montażu punktów: domofonowych i wideofonowych

Zadzwoń po najlepszych!